Warta dari KSM

Warta Kementerian Sumber Manusia (Saraan Minimum Pengawal Keselamatan Swasta)

Salinan dokumen ‘Perintah Majlis Penetapan Gaji (Perintah Peraturan Gaji)’ bertarikh 11 Februari 2011 berkenaan penetapan dan pelaksanaan saraan minimum pengawal keselamatan swasta Semenanjung Malaysia.