Membership Application

KRITERIA AHLI PIKM

1. Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan beribu pejabat di Malaysia.

2. Syarikat yang mempunyai lesen Agensi Persendirian mengikut Akta Agensi Persendirian 1971 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

3. Menerima dan mematuhi Perlembagaan PIKM dan Kod Etika PIKM.

4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pelbagai pihak berkuasa yang berkaitan dengan perusahaan, perniagaan dan industri perkhidmatan kawalan keselamatan.

5. Bertanggungjawab terhadap kontrak perjanjian dengan pelanggan dan kontrak perkhidmatan dengan pekerja syarikat.

6. Sentiasa menjaga nama baik PIKM dan menyumbang usaha ke arah memajukan industri perkhidmatan kawalan keselamatan kebangsaan.

Borang:
Borang Permohonan Keahlian
Borang Kemas Kini Maklumat Organisasi Ahli