OBJEKTIF

Sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan PIKM, objektif persatuan ialah :

1.    Menyatukan dan menggembleng semua syarikat kawalan keselamatan dalam satu pertubuhan kebangsaan.

2.    Mewujudkan persefahaman dan permuafakatan antara ahli serta menjadi saluran perkongsian sumber-sumber ke arah memajukan industri kawalan keselamatan.

3.    Mempertingkat keupayaan dan profesionalisme ahli-ahli dalam melaksanakan perusahaan perkhidmatan kawalan keselamatan menerusi pelbagai kegiatan pendidikan, latihan, penataran maklumat dan peningkatan kesedaran terhadap undang-undang, peraturan, garis panduan dan kod etika industri.

4.    Mewakili ahli-ahli dalam perundingan dengan pihak berkuasa berkenaan, pengguna perkhidmatan kawalan keselamatan, media dan orang awam.

Menu