PENGENALAN

Persatuan Industri Keselamatan Malaysia (PIKM) ialah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia di bawah Akta Pertubuhan 1966. Pertubuhan ini dianggotai syarikat-syarikat kawalan keselamatan yang berdaftar dan dilesenkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Sehingga Mac 2019 keahlian PIKM berjumlah 794 syarikat kawalan keselamatan yang beroperasi di seluruh negara

Menu