SEJARAH PENUBUHAN

SEJARAH PENUBUHAN Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) ditubuhkan pada 3 November 1980. Kelahirannya merupakan natijah daripada permuafakatan sekumpulan eksekutif usahawan industri kawalan keselamatan di Kuala Lumpur dan Selangor yang menyedari keperluan diwujudkan satu badan yang dapat menjaga dan memelihara kepentingan serta memperjuangkan nasib para pengusaha industri ini.

Pada ketika itu, selari dengan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru, tenaga kerja tempatan mula beroleh peluang pekerjaan sebagai eksekutif keselamatan dalam firma swasta dan dalam kawasan perindustrian. Malangnya kebanyakan eksekutif tersebut tidak mendapat layanan sewajarnya daripada majikan masing-masing dan mereka berkhidmat dalam keadaan tertekan dan tertindas. Para majikan, yang kebanyakannya terdiri daripada pelabur dan pedagang asing, mewujudkan pelbagai halangan untuk menyekat mobiliti eksekutif tempatan untuk maju keperingkat lebih tinggi dalam kerjaya. Justeru, banyak yang meninggalkan jawatan tersebut dan menceburi industri kawalan keselamatan dengan berpakat menubuhkan firma kawalan keselamatan.

Dalam masa yang sama, usahawan dari kalangan bekas polis dan pesara tentera yang baru berkecimpung dalam lapangan perniagaan, khususnya perkhidmatan kawalan keselamatan, juga menghadapi cabaran yang pahit. Mereka berdepan dengan saingan sengit daripada usahawan yang telah berpengalaman, kesukaran mendapatkan modal dan kredit, sabotaj dan seumpamanya.

Bagaimanapun tribulasi dalam dunia dagang tersebut mendatangkan suatu kesedaran kepada usahawan-usahawan baru berkenaan. Dengan kesedaran itulah maka pertemuan dapat diatur dan persepakatan dapat dicapai. PPKKM dicetuskan sebagai wadah perlindungan dan pembelaan terhadap masa depan pengusaha industri kawalan keselamatan. Keputusan muktamad untuk menubuhkan PPKKM telah tercapai seusai perjumpaan pertama jawatankuasa penaja dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang dipengerusikan oleh Tan Sri Osman S. Cassim.

Anggota jawatankuasa penaja dan tokoh perintis yang menyertai pertemuan bersejarah pada pagi 8 Februari 1979 tersebut ialah: Haji Noordin Truna (N.A.C.K Security), Encik Zainal Abidin Kinta (Sistem Kawalan Sekutu), Encik Haji Haron Haji Taib (Jaya Guard), Ahmad Tasir Ali (Raya Guard) dan Encik Henry Ang Ann Poh (N.A.C.K Security).

Dengan tertubuhnya PPKKM, para pengusaha industri kawalan keselamatan kebangsaan terus melangkah ke hadapan dengan lebih yakin dan berani, daya upaya dan sumber dapat digemblengkan sebaiknya, keperluan dan kepentingan berjaya diketengahkan kepada kerajaan, dan segala cabaran dan masalah dapat ditangani secara bersama. Bermula di Lembah Kelang, keahlian PPKKM kini berkembang ke seluruh negara. Demikian juga industri kawalan keselamatan kebangsaan, bergerak maju bersama-sama dengan kemajuan sektor perkhidmatan dalam ekonomi Malaysia.

Menu