Surat Edaran PPKKM Ke-18/2018: Harga Baru bagi Yuran Keahlian & Program Latihan dengan Pelaksanaan Cukai SST