Maklumat Bayaran TNG

MAKLUMAT BAYARAN YURAN KURSUS
‘TRAINED NEPALESE GUARD’ (TNG)

BIL MAKLUMAT PECAHAN ‘BREAKDOWN’
1 RM 318.00 SEORANG PENGAWAL (1 PK)
2 Jumlah Hari 2 Hari 1 Malam
Berkuatkuasa Mac 2024
Yuran Kursus hendaklah dibayar melalui Portal E-Pikm (www.e-pikm.my) menggunakan Sistem FPX (Financial Process Exchange) bagi membolehkan syarikat mencetak invois dan resit secara terus selepas pembayaran dibuat.