MAKLUMAT BAYARAN YURAN KURSUS
‘TRAINED NEPALESE GUARD’ (TNG)

BIL MAKLUMAT PECAHAN ‘BREAKDOWN’
1 RM 280.00 SEORANG PENGAWAL (1 PK)
2 jumlah Hari 2 Hari 1 Malam
Yuran Kursus hendaklah dibayar atas nama :
PERSATUAN INDUSTRI KESELAMATAN MALAYSIA
Nombor Akaun Maybank: 5625 6230 7097