SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN BAGI KOLEJ VOKASIONAL TEMERLOH, SIMPANG SANGGANG.

SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN BAGI KOLEJ VOKASIONAL TEMERLOH, SIMPANG SANGGANG.

Tender

Tawaran dipelawa daripada penyebutharga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 220302, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) bagi Sebutharga Kawalan Keselamatan bagi Kolej Vokasional Temerloh.

Tender

Menu