Pelawaan tawaran sebutharga perkhidmatan kawalan keselamatan di pejabat pertanian daerah Kerian

Pelawaan tawaran sebutharga perkhidmatan kawalan keselamatan di pejabat pertanian daerah Kerian

Pelawaan tawaran sebutharga perkhidmatan kawalan keselamatan di pejabat pertanian daerah Kerian

Tender