Member Directory

No Ahli
0883
Nama Pengarah
Datuk Hj Ibrahim Bin Fadzil
Hj Hairi Bin Md Noor
Datuk Hj Abu Bin Pit
Mohd Sarif Bin Daud
Datuk Hj Hamzah Bin Bajuri @ Bejuri
Ustaz Rahimin Bin Bani
Ustaz Abdul Halim Bin Tawil
Mustafar Bin Abd Hamid
Mohd Derus Bin Che Mat
Nama Pemegang Saham
Datuk Hj Ibrahim Bin Fadzil
Hj Hairi Bin Md Noor
Datuk Hj Abu Bin Pit
Mohd Sarif Bin Daud
Datuk Hj Hamzah Bin Bajuri @ Bejuri
Ustaz Rahimin Bin Bani
Ustaz Abdul Halim Bin Tawil
Mustafar Bin Abd Hamid
Mohd Derus Bin Che Mat
Modal Berbayar
RM 100,000.00
Alamat Syarikat
No 31-1, Jalan Bpm 2, Taman Bukit Piatu Mutiara, 75150 Melaka
Nombor Telefon
06-2828944 / 06-2828945
Nombor Faks
06-2828946