Member Directory

DAYA INTELEK SECURITY SERVICES SDN BHD

Nama Syarikat: DAYA INTELEK SECURITY SERVICES SDN BHD
No Ahli: 0818
Nama Pengarah: Datuk Abdullah Bin Abu Bakar
Zakeri Bin Kamarudin
Raja Nazrin Shah Bin Raja Danil Akhsan
Tan Ban Seng
Png Theng Yoong
Nama Pemegang Saham: Datuk Abdullah Bin Abu Bakar
Zakeri Bin Kamarudin
Raja Nazrin Shah Bin Raja Danil Akhsan
Tan Ban Seng
Png Theng Yoong
Rosidi Bin Kamaruddin
Othman Bin Musa
Modal Berbayar: RM 1,000.000.00
Alamat Syarikat: No.37, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur
Nombor Telefon: 03-40422605 / 03-40422606
Nombor Faks: 03-40422607
Menu