Member Directory

SWIFT EAGLE SECURITY SDN BHD

Nama Syarikat: SWIFT EAGLE SECURITY SDN BHD
Nama Pengarah: Wan Zaleha binti Wan Kamarul Zaman
Mejar Jen (B) Dato’ Khairul Bakri bin Mustaffa
Haron@Zakaria Bin Ninggal
Mohd Azme Bin Md Zain
Azrul Sharil Bin Haron@Zakaria
Nama Pemegang Saham: Wan Zaleha binti Wan Kamarul Zaman
Mejar Jen (B) Dato’ Khairul Bakri bin Mustaffa
Haron@Zakaria Bin Ninggal
Mohd Azmee Bin Md Zain
Azrul Sharil Bin Haron@Zakaria
Modal Berbayar: RM 300,000.00
Alamat Syarikat: No.35 B, Lorong Rahim Kajai 13, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur
Nombor Telefon: 03-77255898
Nombor Faks: 03-77265898
Menu