Lawatan cadangan tapak tanah untuk pembinaan Akademi PPKKM

Sesi taklimat oleh Tim Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negri Sembilan, Pegawai Daerah Jelebu, dan Tim Pengarah Pejabat Tanah & Galian pada 19 Jan 2016 di Pejabat Daerah Jelebu, Negri Sembilan sempena lawatan cadangan tapak tanah akademi PPKKM. Dua lokasi telah dilawati iaitu di Kg Geylang, Mukim Pertang dan Sungai Muntoh, Mukim Glami Lemi.

Lokasi tapak yang pertama dilawati iaitu di Kg Geylang, Mukim Pertang.

Lokasi kedua yang telah dilawati iaitu di Sungai Muntoh, Mukim Glami Lemi.