Pengenalan

Persatuan Industri Keselamatan Malaysia (PIKM) ialah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia dan dianggotai syarikat-syarikat kawalan keselamatan Malaysia

Khidmat Kami

PIKM berkhidmat menyatukan suara dan mewakili pengusaha dalam industri kawalan keselamatan kebangsaan dalam perundingan dengan kerajaan, pelbagai pihak berkuasa, sekutu serantau dan antarabangsa, media dan komuniti

Sejarah Penubuhan

PIKM ditubuhkan pada 3 November 1980. Kelahirannya merupakan natijah daripada permuafakatan sekumpulan eksekutif usahawan industri kawalan keselamatan di Kuala Lumpur dan Selangor

Keahlian PIKM

PIKM didaftar dan dilesenkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Sehingga Ogos 2022 keahlian PIKM berjumlah 930 syarikat kawalan keselamatan yang beroperasi di seluruh negara

Kata Aluan Presiden Persatuan Industri Keselamatan Malaysia

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana telah diberi penghormatan mewakili Syarikat-Syarikat Keselamatan yang berada di bawah Persatuan Industri Keselamatan Malaysia (PIKM) sebagai Presiden yang dipilih untuk Sesi 2023-2025.

Sebagai Presiden yang baru, saya mensasarkan dua teras utama sebagai komitmen, iaitu “Kebajikan Ahli-Ahli”, serta “Peningkatan Nilai Profesionalisma” di kalangan syarikat-syarikat milik ahli Persatuan.

Isu utama berkaitan perlaksanaan gaji minimum dan bagaimana ianya dapat dilaksanakan serta diukur dengan lebih baik, masih menjadi isu utama di kalangan ahli-ahli Persatuan. Di samping itu, perlaksanaan beberapa peraturan dan perubahan yang baru seperti bilangan waktu bekerja bagi perkhidmatan di sektor kerajaan dan kekangan yang terbit dari penguatkuasaan Akta Persaingan 2010, adalah antara cabaran-cabaran besar kepada industri kawalan keselamatan.

Intipati Profesionalisma industri harus dijadikan matlamat yang berterusan dan seharusnya menjadi salah satu nilai yang sentiasa digalakkan di kalangan ahli-ahli untuk dicapai. Lebih-lebih lagi Persatuan kini telah dilantik sebagai Badan Peneraju Industri (Industry Lead Body) bagi perkhidmatan keselamatan.

Saya akan menetapkan matlamat-matlamat ini untuk menjadi intipati utama dalam mengukur perkembangan dan pencapaian Ahli Jawatankuasa yang dipilih dan dilantik dalam tempoh masa yang dimandatkan.

Sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih di atas penghormatan yang diberi untuk saya menerajui PIKM. Tentunyaa jika Ahli-Ahli bersatu dengan memberi sokongan dan kerjasama, kita mampu merencanakan transformasi dan dapat bersama memperkukuhkan industri ini, Inshaa Allah.

Terima kasih dan salam hormat,
MOHAMMAD UBAIDILLAH BIN ENAM @ IMAN
Presiden

Hubungi kami untuk segala pertanyaan & informasi PIKM