Senarai kelengkapan yang dibekalkan kepada peserta