Surat Edaran PPKKM ke-19/2018: Maklumbalas kelewatan bayaran dan penalti kontrak agensi kerajaan

Untuk makluman dan perhatian semua ahli,

Ahli Jawatankuasa Persatuan akan membuat perjumpaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 21 Disember 2018 untuk membincangkan tentang isu-isu terkini industri kawalan keselamatan termasuk isu kelewatan bayaran dan penaliti atau tolakan bayaran kontrak agensi Kerajaan serta isu-isu lain yang berkaitan.

Berkaitan itu, syarikat yang terlibat dengan isu kelewatan dan penalti kontrak kerajaan diminta untuk mengemukakan borang laporan ringkas pada atau sebelum 19 Disember 2018 (Khamis) melalui emel datappkkm@yahoo.com. Sila klik di sini >>> BORANG LAPORAN TUNGGAKAN DAN PENALTI <<< untuk memuat turun borang laporan ringkas kelewatan dan penalti kontrak kerajaan.