Surat Edaran PPKKM Ke-17: Peringatan Arahan Mewajibkan Pengesahan Ketulenan Kad Pengenalan Pengawal Keselamatan Secara Biometrik dan Tapisan Keselamatan