Surat Edaran PPKKM Ke-17: Peringatan Arahan Mewajibkan Pengesahan Ketulenan Kad Pengenalan Pengawal Keselamatan Secara Biometrik dan Tapisan Keselamatan

Peringatan Arahan Mewajibkan Pengesahan Ketulenan Kad Pengenalan Pengawal Keselamatan Secara Biometrik dan Tapisan Keselamatan

Surat Edaran PPKKM Ke-17: Peringatan Arahan Mewajibkan Pengesahan Ketulenan Kad Pengenalan Pengawal Keselamatan Secara Biometrik dan Tapisan Keselamatan