Surat Edaran PPKKM ke 14/2017 – Maklumbalas Kelewatan & Tunggakan Pembayaran Kontrak Agensi Kerajaan

Surat edaran PPKKM ke 14/2017 – Maklumbalas kelewatan & tunggakan pembayaran kontrak agensi kerajaan

Surat Edaran PPKKM ke 14/2017 – Maklumbalas Kelewatan & Tunggakan Pembayaran Kontrak Agensi Kerajaan