Surat Edaran PIKM ke – 10/2019: Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Warganegara Nepal Daripada Tahun KE-ENAM Kepada Tahun KE-TUJUH

Surat Edaran PIKM ke – 10/2019: Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Warganegara Nepal Daripada Tahun KE-ENAM Kepada Tahun KE-TUJUH