SURAT ARAHAN KDN – MEWAJIBKAN PENGAWAL PERIBADI (BODYGUARD) UNTUK MENYERTAI PROGRAM LATIHAN CERTIFIED BODYGGUARD (CBG) PADA TAHUN 2018