SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN BAGI LHDN CAWANGAN PULAU PINANG

Tawaran dipelawa daripada penyebutharga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 220801, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) bagi Sebutharga Kawalan Keselamatan bagi LHDN Cawangan Pulau Pinang.