Penangguhan Sistem Tapisan Keselamatan

PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN SEMENTARA SISTEM TAPISAN KESELAMATAN
KE ATAS PENGAWAL KESELAMATAN DAN KAKITANGAN SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN 
YANG DILESENKAN DI BAWAH AKTA AGENSI PERSENDIRIAN 1971
Penangguhan-Sistem