PEMBERITAHUAN PINDAAN JADUAL KURSUS CSG

Dimaklumkan Jadual Latihan CSG bagi siri-siri yang datang telah dipinda tarikh dan tempat seperti di lampiran.

PEMBERITAHUAN PINDAAN JADUAL KURSUS CSG

Dimaklumkan Jadual Latihan CSG bagi siri-siri yang datang telah dipinda tarikh dan tempat seperti di lampiran.

Nota : Syarikat yang telah mendaftar peserta online bagi zon tengah akan ditempatkan di PULAPOL KUALA LUMPUR dan MAKTAB POLIS KUALA KUBU BHARU

csg-nov-dis2014