Pemberitahuan Kursus Pengurusan Industri Kawalan Keselamatan Kepada Kumpulan Pegawai Pengurusan dan Operasi

Seperti mana YBhg. Tan Sri/Dato’ Sri/Dato’/Tuan/Puan sedia maklum, Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah mengeluarkan pekeliling Kursus Pengurusan Industri Kawalan Keselamatan kepada Kumpulan Pegawai Pengurusan dan Operasi siri 4/2016 iaitu siri terakhir kepada syarikat-syarikat kawalan keselamatan yang belum menghantar dua (2) orang wakil syarikat kawalan keselamatan dari kumpulan pegawai pengurusan dan operasi. Kegagalan untuk hadir akan menyebabkan syarikat tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan bagi pembaharuan Lesen Agensi Persendirian pada tahun 2017.

Dengan itu PPKKM meminta mana-mana syarikat yang ingin menghantar menghadiri kursus yang tersebut, sila daftar segera melalui laman web: http://www.e-ppkkm.my/ sebelum tarikh kursus.

Rujukan surat daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN):

kursus pengurusan-2