Pembaharuan Lesen 2012

Syarat-syarat pembaharuan lesen agensi persendirian bagi tahun 2012 adalah sebagaimana Garis Panduan Permohonan Pemprosesan, Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian dan Penguatkuasaan No.4 yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Pembaharuan Lesen 2012

Announcements

SYARAT-SYARAT PEMBAHARUAN LESEN BAGI TAHUN 2012

  1. Syarat-syarat pembaharuan lesen agensi persendirian bagi tahun 2012 adalah sebagaimana  Garis Panduan Permohonan Pemprosesan, Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian dan Penguatkuasaan No.4 yang dikeluarkan oleh Kementerian.  Antara syarat-syarat adalah seperti berikut:

1.1  Kuota latihan pengawal yang menjalani kursus sekurang-kurangnya 65%;

1.2  Mengemukakan maklumat cetakan korporat (corporate information) Surahanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang terkini;

1.3   Mengemukakan salinan sijil keahlian Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) bagi tahun semasa;

1.4   Mengemukakan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:

1.4.1    Borang 24, 49 dan 32A yang disahkan oleh setiausaha syarikat;

1.4.2     Penyata kewangan beraudit (sekurang-kurangnya bagi tahun kewangan   2010);

1.4.3    Penyata caruman KWSP dan SOCSO (sepanjang tahun 2011);

1.4.4    Penyata bayaran cukai perkhidmatan dan cukai pendapatan (sepanjang tahun 2011);

1.4.5    Penyata bayaran Perbadanan Sumber Manusia Berhad (PSMB) (sepanjang tahun 2011);

1.4.6    Polisi insurans terkini (Group Personal Accident, Public Liability dan Professional Indemnity);

1.4.7    Laporan Pemeriksaan perubatan yang terkini bagi pengawal keselamatan yang melebihi 56 tahun;

1.4.8    Salinan lesen Bank Negara Malaysia (2b); dan

1.4.9    Salinan asal lesen agensi persendirian.

Menu