PEMAKLUMAN MENGENAI IKLAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API KE SEKOLAH/BAHAGIAN/INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2024

Kepada: Semua Ahli-ahli PIKM

PEMAKLUMAN MENGENAI IKLAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API KE SEKOLAH/BAHAGIAN/INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2024

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.   Dimaklumkan bahawa PIKM menerima makluman daripada Bahagian Perolehan, Kementerian Pendidikan Malaysia (BPL, KPM) bahawa pihak KPM telah mula melancarkan iklan tender bagi “Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Ke Sekolah/ Bahagian/ Institusi Pendidikan Di Bawah KPM”. Iklan yang telah dilancarkan melalui sistem ePerolehan tersebut telah bermula pada 13 Mac 2024 bagi tempoh 21 hari iaitu sehingga 3 April 2024.

3.   Dalam hal ini, ingin diperjelaskan bahawa terdapat sedikit ralat pada proses pengiklanan di pihak BPL, KPM yang menyebabkan hanya 596 zon daripada keseluruhan 627 zon dapat diiklankan bermula 13 Mac 2024. Justeru, baki sebanyak 31 zon akan diiklankan bermula 14 Mac 2024, bagi tempoh 21 hari sehingga 4 April 2024. Perincian ringkas seperti di bawah:

Tarikh Iklan Bilangan Zon
13 Mac 2024 hingga 3 April 2024
 (21 hari)
596
14 Mac 2024 hingga 4 April 2024
(21 hari)
31
Jumlah zon bagi Iklan Tender PKK Tahun 2024 627 zon

4.   Sehubungan dengan itu, hebahan berhubung perkara ini dibuat agar tiada sebarang kekeliruan yang mungkin timbul berhubung iklan tender PKK Tahun 2024 kali ini.

Segala perhatian dan kerjasama ahli-ahli PIKM berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.