LAPORAN MESYUARAT PENYELARASAN PENGUATKUASAAN DAN KAWALAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI BIL. 1/2018