Majikan boleh memohon penangguhan tarikh bayar gaji minimum pekerja asing

Announcements
Berikut ialah kenyataan Urusetia Majlis Perundingan Gaji Negara berkaitan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 yang disiarkan dalam laman web Jabatan Tenaga  Kerja Semenanjung Malaysia
Urusetia Majlis Perundingan Gaji Negara telah mengeluarkan satu Kenyataan Akhbar bahawa bagi majikan kecil dan sederhana yang menggajikan 6 orang pekerja ke atas dan benar-benar tidak berupaya membayar gaji minimum ini boleh memohon perlanjutan tarikh kuatkuasa perlaksanaan perintah ini untuk pekerja asing sahaja.

Permohonan hendaklah dibuat secara individu kepada Urusetia Majlis Perundingan Gaji Negara di alamat berikut:

Majlis Perundingan Gaji Negara
Kementerian Sumber Manusia
Aras 7, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerjaan Persekutuan
62530 PUTRAJAYA
No. Tel: 03-8886 5156/5162
No. Faks: 03-8889 2377
Email: mpgn@mohr.gov.my

Permohonan perlanjutan ini hanya untuk pekerja asing supaya majikan dapat membuat penstrukturan semula gaji mereka. Namun begitu, bagi pekerja tempatan, hendaklah dibayar gaji minimum mulai 1 April 2013.

Bagi majikan yang memohon perlanjutan tarikh kuat kuasa ini, mereka tidak dibenarkan membuat pemotongan levi dan kos penginapan dari gaji pekerja.

Namun sekiranya majikan telah pun membuat bayaran gaji mengikut gaji minimum kepada pekerja asing, mereka tidak dibenarkan memohon perlanjutan tarikh kuat kuasa.

Sekiranya majikan telah membayar gaji minimum kepada pekerja asing dan merupakan majikan dari sektor perladangan, mereka boleh membuat permohonan kebenaran untuk memotong bayaran levi dan kos penginapan daripada gaji pekerja. Permohonan kebenaran ini hendaklah dibuat kepada Jabatan Tenaga Kerja di cawangan berhampiran.”

Baca berita berkenaan perkara yang sama dalam the star online di http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2013/3/20/nation/12860336&sec=nation

Dengan ini PPKKM menyeru semua ahli supaya berhubung dengan dan memohon terus kepada Urusetia Majlis Perundingan Gaji Negara bagi mendapatkan kebenaran melanjutkan tarikh kuatkuasa pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 untuk pengawal keselamatan warga asing. Tarikh akhir permohonan ialah pada 30 Jun 2013.

Muat turun kenyataan akhbar Majlis Perundingan Gaji Negara:
Kenyataan_Akhbar_Perlaksanaan_Gaji_Minimum_20-2-2013
Press_Statement_Implementation_Of_Minimum_Wages_19-3-2013