Borang tuntutan tunggakan bayaran kontrak dengan Kementerian Pendidikan Malaysia

Borang tuntutan tunggakan bayaran kontrak dengan Kementerian Pendidikan Malaysia

Perhatian kepada ahli-ahli Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) yang terlibat dalam tuntutan tunggakan bayaran kontrak dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) supaya mengisi borang maklumat untuk dimajukan segera secara terperinci dan spesifik kepada pihak KPM.

Borang maklumat boleh dimuat turun dengan mendaftar masuk di “Member’s Login” > “For Members” > “Members Updates” dan klik pada tajuk TUNTUTAN TUNGGAKAN BAYARAN KONTRAK DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA bertarikh 8 Jun 2016.

Sekian, terima kasih.