Bayaran balik harga pembelian dokumen tender bagi pembatalan tender

Persatuan mendapat maklum bahawa Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) melalui Portal 1PP Kementerian Kewangan Malaysia (1pp.treasury.gov.my) di menu “Soalan Lazim” telah mengeluarkan arahan membenarkan syarikat membuat tuntutan bayaran balik harga pembelian Dokumen Tender yang telah dibatalkan. Melalui Soalan Lazim tersebut, syarikat perlu mengemukakan tuntutan kepada Agensi selewat-lewatnya pada 16 November 2018 mengguna pakai format seperti di Lampiran A. Sebarang tuntutan selepas 16 November 2018 tidak akan dipertimbangkan oleh pihak Kementerian.

Sila klik di pautan http://www.pikm.my/wp-content/uploads/2018/11/FAQ-1PP-29102018.pdf untuk memuat turun Soalan Lazim berkenaan dan rujuk soalan nombor 9 di muka surat 4 berkaitan bayaran semula bagi pembelian dokumen tender yang dibatalkan. Berkaitan perkara ini, Persatuan telah membuat semakan bersama Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan telah dimaklumkan bahawa arahan makluman tuntutan bayaran balik ini hanya dimaklumkan melalui Portal 1PP Kementerian Kewangan Malaysia (1pp.treasury.gov.my) SAHAJA.
SOALAN LAZIM NOMBOR 9:
LAMPIRAN A: