Pindaan tempat program taklimat dan sesi dialog industri kawalan keselamatan serta pelaksanaan program CSG bersama kdn dan kerajaan negeri Terengganu