Sebut Harga Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Universiti Malaysia Terengganu

Makluman sebut harga kawalan keselamatan tanpa senjata api di stesen penyelidikan alami kenyir untuk tempoh dua (2) tahun, Universiti Malaysia Terengganu

Sebut Harga Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Universiti Malaysia Terengganu

Tender