Cara Petisyen PIKM berfungsi

Petisyen

Dari masa ke sesama jika ada isu-isu yang memerlukan sokongan dalam bentuk tandatangan petisyen, kami pihak PIKM akan mengeluarkan petisyen online disini.

Cara sokongan dihantar

Tandatangan digital akan dikumpul dari semua pihak yang menyokong setiap petisyen dan anda cuma perlu mengisi borang petisyen & klik ‘Sign Now’

Jangkamasa & penyampaian

Jangkamasa akan ditetapkan untuk setiap petisyen & kesemua tandatangan akan dikumpul & dihantar kepada pihak yang berkenaan selepas tamat tarikh akhir setiap petisyen

PETISYEN PENGECUALIAN INDUSTRI KAWALAN KESELAMATAN DARIPADA PERINTAH GAJI MINIMUM 2016

KEPADA: KERAJAAN MALAYSIA

PERKARA PETISYEN:

1. PENGECUALIAN INDUSTRI KAWALAN KESELAMATAN DARIPADA PERINTAH GAJI MINIMUM 2016

PERKARA PETISYEN 1: PENGECUALIAN INDUSTRI KAWALAN KESELAMATAN DARIPADA PERINTAH GAJI MINIMUM 2016

1.1. Berikutan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012, Agensi Persendirian yang melaksanakan perkhidmatan kawalan keselamatan menghadapi kesukaran perusahaan yang perit kerana perusahaan ini berintensifkan buruh. Keperitan tersebut bakal mendatangkan mala petaka kepada usahawan Agensi Persendirian, khususnya usahawan kecil dan sederhana, berikutan keputusan Kerajaan melaksanakan Perintah Gaji Minimum 2016.

1.2. Bebanan kos upah yang meningkat diburukkan lagi oleh kelemahan nilai ringgit yang belum menampakkan tanda-tanda pemulihan. Kelemahan nilai ringgit akan mewujudkan kemerosotan ekonomi dan merencatkan pertumbuhan dalam segenap sektor. Sudah pasti sektor perkhidmatan juga akan mengalami kemerosotan. Kesannya ialah syarikat Agensi Persendirian tidak dapat mengembangkan perniagaan.

1.3. Kemerosotan dalam segenap sektor ekonomi negara sudah pasti menjejaskan keupayaan pelanggan perkhidmatan kawalan keselamatan untuk membayar caj yang sewajarnya bagi menampung kos penggajian pengawal keselamatan yang meningkat dengan mendadak. Kesannya ialah syarikat Agensi Persendirian hilang perniagaan.

1.4. Firma swasta baru saja menyesuaikan pengurusan perniagaan mereka bagi menampung kos yang terbit daripada pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012. Ini termasuklah penggunaan perkhidmatan kawalan keselamatan daripada Agensi Persendirian pada skala harga baharu yang berpatutan. Dengan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2016, sudah pasti caj perkhidmatan kawalan keselamatan turut meningkat. Peningkatan caj perkhidmatan mendorong firma-firma swasta bertindak menggunakan perkhidmatan kawalan keselamatan dalaman (in-house) bagi mengurangkan kos. Tindakan itu bakal melumpuhkan industri kawalan keselamatan kebangsaan.

1.5. Kelumpuhan industri bermakna kegagalan perniagaan yang menjejaskan kehidupan para usahawan Agensi Persendirian. Selanjutnya kehidupan para pengawal keselamatan yang tiada kemahiran untuk bekerja dalam sektor lain turut terjejas. Sudah pasti

fennomena ini akan mendatangkan impak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan bakal membebankan Kerajaan pula.

1.6. OLEH ITU SAYA MEMPETISYEN KERAJAAN MALAYSIA SUPAYA MENGECUALIKAN INDUSTRI KAWALAN KESELAMATAN DARIPADA PELAKSANAAN PERINTAH GAJI MINIMUM 2016.

[emailpetition id=”1″]

[signaturelist id=”1″]

PETISYEN LAYANAN GST BERASASKAN TUNAI KEPADA SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN

KEPADA: KERAJAAN MALAYSIA

PERKARA PETISYEN:

1. LAYANAN GST BERASASKAN TUNAI KEPADA SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN

PERKARA PETISYEN : LAYANAN GST BERASASKAN TUNAI KEPADA SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN

1.1. Pada masa ini industri ini diberikan layanan GST berasaskan invois, iaitu syarikat dikehendaki membayar GST setelah menginvois perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan walaupun bayaran belum diterima. Walhal industri ini merupakan industri bersifat kredit perkhidmatan, iaitu pembayaran hanya dilunaskan oleh pelanggan setelah perkhidmatan sempurna disampaikan sebagaimana perjanjian kontrak.

1.2. Sifat ‘kredit perkhidmatan’ ini menyebabkan syarikat kawalan keselamatan hanya memperoleh bayaran beberapa bulan selepas perkhidmatan disempurnakan. Dalam tempoh tersebut, bermula dari hari pertama perkhidmatan disampaikan, syarikat terpaksa menanggung perbelanjaan upah pengawal, alat perkakas kawalan keselamatan, pakaian seragam, kenderaan, senjata, bilik kebal, insuran, skim kesihatan, latihan Certified Security Guard, caruman KWSP, caruman PERKESO dan caruman Perbadanan Sumber Manusia Berhad (PSMB).

1.3. Dalam masa yang sama syarikat terpaksa menanggung perbelanjaan hal ehwal korporat pejabat urusan dan pejabat operasi aserta berbagai-bagai kenaan bayaran lain oleh pihak berkuasa tempatan. Dengan layanan GST berasaskan invois, syarikat terpaksa pula membayar amaun GST yang besar jumlahnya. Semua ini sangat membebankan syarikat.

1.4. Kesan yang dibimbangi terbit daripada beban berat ialah terdapat syarikat kawalan keselamatan mencari jalan pintas negatif bagi mengurangkan perbelanjaan. Jalan pintas negatif itu, antaranya, ialah penggajian pengawal haram, penggajian pengawal tidak terlatih, penggajian pengawal lanjut umur, penggajian pengawal tidak sihat cergas, penggajian pengawal tanpa tapisan keselamatan PDRM, penggunaan pakaian seragam pengawal yang bermutu rendah, penggunaan alat perkakas keselamatan palsu/tiruan/rosak atau bermutu rendah, tidak menyediakan insuran untuk pengawal keselamatan, tidak mencarum kepad KWSP/PERKESO/PSMB, tidak menghantar pengawal bagi menjalani kursus Certified Security Guard, tidak menyediakan pegawai pemantau, tidak menyediakan kenderaan dan melayan pengawal keselamatan sebagai hamba yang tidak dibayar upah sewajarnya mengikut ketetapan undang-undang.

1.5. Selanjutnya terdapat kemungkinan syarikat kawalan keselamatan memajak pula kontrak mereka kepada orang perseorangan atau sekumpulan orang yang tidak berdaftar sebagai Agensi Persendirian, termasuk gangster, kumpulan kongsi gelap dan teroris yang menunggu peluang untuk melaksanakan apa jua matlamat jahat mereka terhadap Kerajaan dan negara Malaysia.

1.6. OLEH ITU SAYA MEMPETISYEN KERAJAAN MALAYSIA SUPAYA MEMBERIKAN LAYANAN GST BERASASKAN TUNAI (BACK-TO-BACK) KEPADA SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN

[emailpetition id=”2″]

[signaturelist id=”2″]

Menu