Services

PERKHIDMATAN

Sejak November 1980, PIKM berkhidmat menyatukan suara dan mewakili pengusaha dalam industri kawalan keselamatan kebangsaan dalam perundingan dengan Kerajaan Malaysia, pelbagai pihak berkuasa, sekutu serantau dan antarabangsa, media dan komuniti.

Secara khusus, perkhidmatan PIKM merangkumi:

Saluran Komunikasi Dua Hala

  • PIKM menjadi saluran komunikasi dan interaksi dua hala antara Kerajaan Malaysia dan pelbagai pihak berkuasa dengan pengusaha industri kawalan keselamatan. Interaksi meliputi pelbagai dasar, agenda dan isu yang berkait dengan kemajuan i ndustri kawalan keselamatan kebangsaan.
  • PIKM menjadi saluran komunikasi dan interaksi antara pengusaha industri kawalan keselamatan kebangsaan dan pertubuhan industri kawalan keselamatan serantau dan antarabangsa.

Saluran Komunikasi Antara Pengusaha

  • PIKM menyediakan saluran komunikasi dan kerjasama antara pengusaha industri kawalan keselamatan menerusi mesyuarat, seminar, forum, dialog, laman web PIKM, penerbitan, pekeliling, surat dan notis.
  • Laman web PIKM merupakan saluran dalam talian yang membekalkan pelbagai maklumat, pengumuman, berita, direktori ahli dan aktiviti semasa.

Saluran Komunikasi Komuniti dan Media

  • PIKM menjadi saluran komunikasi dan interaksi dengan komuniti menerusi media cetak dan media elektronik berkaitan isu-isu yang melibatkan industri dan pengusaha industri kawalan keselamatan.

Program Pembinaan Kapasiti dan Peningkatan Profesionalisme

  • PIKM menyediakan perkhidmatan latihan pembinaan kapasiti kepada sumber manusia syarikat ahli supaya memiliki pengetahuan dan kemahiran mengikut piawaian pihak berkuasa yang berkaitan.
  • PIKM mengelolakan program peningkatan profesionalisme dalam bentuk seminar, kursus, dialog dan perbincangan kepada pengusaha dan pengurus syarikat ahli supaya sentiasa memiliki pengetahuan terkini dan menyedari perkembangan terbaru dalam industri kawalan keselamatan.

 

Perkhidmatan Sekretariat

  • Sekretariat PIKM membantu ahli dalam membekalkan maklumat terkini daripada pelbagai pihak berkuasa yang berkaitan dengan industri kawalan keselamatan dan mengemas kini maklumat ahli untuk rujukan pihak berkuasa berkenaan, media dan komuniti.