Member Directory

PALMARA SECURITY SDN BHD

No Ahli:
0442
Nama Pengarah:
Che wan Awang Bin Che Wan Idris
Datuk Muhammad Fuad Bin Talib
Lee Wan Hong
Shamsudin Bin Marzuki
Norazian Binti Abdul Malek
Nama Pemegang Saham:
Che Wan Awang Bin Che Wan Idris
Datuk Muhammad Fuad Bin Talib
Lee Wan Hong
Shamsudin Bin Marzuki
Modal Berbayar:
RM 300.000.00
Alamat Syarikat:
No. 88, Tingkat I, Jalan Radin Anumi, 57000 Seri Petaling, Kuala Lumpur
Nombor Telefon:
03-90570717
Nombor Faks:
03-90570719
Menu