LAPORAN MESYUARAT PERTEMUAN KEDUTAAN NEPAL 22 Jun 2018-2