SEMBAH TAKZIAH ATAS KEMANGKATAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA AYAHANDA SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH IBNI AL-MAHRUM SULTAN ABU BAKAR RI’AYATUDDIN AL-MU’ADZAM SHAH

SEMBAH TAKZIAH ATAS KEMANGKATAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA AYAHANDA SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH IBNI AL-MAHRUM SULTAN ABU BAKAR RI’AYATUDDIN AL-MU’ADZAM SHAH

Menu