Surat edaran PPKKM ke – 3/2017: Maklumbalas kelewatan & tunggakan bayaran kontrak agensi-agensi kerajaan

Merujuk kepada  Sesi Kunjungan Hormat Ahli Jawatankuasa PPKKM kepada YB Datuk Johari Abdul Ghani, Menteri Kewangan II pada 23 Januari 2017 (Isnin) berkenaan kes-kes lewat pembayaran melebihi tempoh 30 hari dari tarikh invois yang lengkap daripada kontrak agensi-agensi Kerajaan dan masih belum menerima bayaran berkenaan sehingga 31 Disember 2016 mohon ahli-ahli yang terlibat untuk mengemukakan laporan seperti di bawah untuk perhatian dan tindakan segera pihak Sekretariat PPKKM.

Sekian, terima kasih.