Surat Edaran PIKM Ke – 15/2019: Arahan Mewajibkan Pengawal Peribadi (Bodyguard) Untuk Menyertai Program Latihan ‘Certified Bodyguard’ (CBG)

Surat Edaran PIKM Ke – 15/2019: Arahan Mewajibkan Pengawal Peribadi (Bodyguard) Untuk Menyertai Program Latihan ‘Certified Bodyguard’ (CBG)