Pindaan Kepada Pekeliling Agensi Persendirian Bil. 1 Tahun 2017

Sila klik >>> DI SINI<<< untuk memuat turun Pindaan Pekeliling Agensi Persendirian Bil. 1 Tahun 2017 Berhubung Garis Panduan Permohonan dan Pengendalian Senjata Api Oleh Syarikat Agensi Persendirian /Kawalan Keselamatan Yang Berlesen Di Bawah Akta 1971.