Kelulusan pelanjutan tarikh tuntutan bayaran balik harga dokumen tender bagi pembatalan tender kerajaan

Kepada semua Ahli-ahli Persatuan,

KELULUSAN PELANJUTAN TARIKH TUNTUTAN BAYARAN BALIK HARGA DOKUMEN TENDER BAGI PEMBATALAN TENDER KERAJAAN

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Persatuan telah mengemukakan surat rayuan kepada Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) melalui surat bertarikh 15 November 2018, rujukan PIKM/SERETARIAT/MOF/2018 bagi melanjutkan tarikh tuntutan bayaran balik harga dokumen tender Kerajaan yang telah dibatalkan.

Berkaitan permohonan tersebut, Persatuan telah dimaklumkan melalui surat dari Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia bertarikh 19 November 2018 (Rabu) bahawa MOF BERSETUJU dan TIADA HALANGAN untuk melanjutkan tarikh akhir mengemukakan tuntutan bayaran balik harga dokumen tender bagi pembatalan tender daripada 16 November 2018 kepada sehingga 30 November 2018 (JUMAAT). 

Justeru, semua ahli dinasihatkan untuk menghubungi Bahagian Perolehan di Kementerian yang terlibat bagi mendapatkan alamat sebenar agensi yang bertanggungjawab untuk memproses tuntutan tersebut. Makluman ini turut dihantar oleh Sekretariat Persatuan kepada ahli-ahli melalui emel dan faks.

Perhatian dan tindakan segera pihak syarikat adalah diharapkan.

Sekian, terima kasih.