Pengenalan

Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) ialah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia dan dianggotai syarikat-syarikat kawalan keselamatan Malaysia

Khidmat Kami

PPKKM berkhidmat menyatukan suara dan mewakili pengusaha dalam industri kawalan keselamatan kebangsaan dalam perundingan dengan kerajaan, pelbagai pihak berkuasa, sekutu serantau dan antarabangsa, media dan komuniti

Sejarah Penubuhan

PPKKM ditubuhkan pada 3 November 1980. Kelahirannya merupakan natijah daripada permuafakatan sekumpulan eksekutif usahawan industri kawalan keselamatan di Kuala Lumpur dan Selangor

Keahlian PPKKM

PPKKM didaftar dan dilesenkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Sehingga 1 Mei 2015 keahlian PPKKM berjumlah lebih 800 syarikat kawalan keselamatan yang beroperasi di seluruh negara

Kata Aluan Presiden Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia

Salam sejahtera dan selamat datang ke laman web PPKKM.

Laman ini merupakan jambatan penghubung antara jawatankuasa dengan ahli PPKKM, agensi kerajaan, pengguna perkhidmatan kawalan keselamatan dan orang awam. Melalui laman web ini, setiap pengunjung boleh mendapatkan pelbagai maklumat tentang PPKKM. Antaranya berkaitan profil, sejarah, objektif, ahli, aktiviti semasa dan pengumuman PPKKM.

Ahli-ahli terutamanya dapat memanfaatkan laman ini untuk mengambil bahagian dalam program dan mesyuarat yang dikelolakan, meneliti garis panduan dan pekeliling daripada pihak berkuasa berkaitan, dan mengemukakan pertanyaan dan maklum balas yang bersabit dengan kegiatan PPKKM dan industri kawalan keselamatan. Manakala perusahaan bukan ahli pula boleh menggunakan saluran elektronik ini bagi memahami PPKKM dengan lebih jelas dan seterusnya mengemukakan permohonan keahlian.

Bersama-samalah kita menyumbang tenaga demi mempertingkat keberkesanan laman web ini demi kemajuan industri perkhidmatan kawalan keselamatan kebangsaan.

Terima kasih dan salam hormat,
DATO’ SRI HAJI MUSTAPA BIN HAJI ALI
Presiden