Pengenalan

Persatuan Industri Keselamatan Malaysia (PIKM) ialah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia dan dianggotai syarikat-syarikat kawalan keselamatan Malaysia

Khidmat Kami

PIKM berkhidmat menyatukan suara dan mewakili pengusaha dalam industri kawalan keselamatan kebangsaan dalam perundingan dengan kerajaan, pelbagai pihak berkuasa, sekutu serantau dan antarabangsa, media dan komuniti

Sejarah Penubuhan

PIKM ditubuhkan pada 3 November 1980. Kelahirannya merupakan natijah daripada permuafakatan sekumpulan eksekutif usahawan industri kawalan keselamatan di Kuala Lumpur dan Selangor

Keahlian PIKM

PIKM didaftar dan dilesenkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Sehingga 27 Mac 2019 keahlian PIKM berjumlah 794 syarikat kawalan keselamatan yang beroperasi di seluruh negara

Hubungi kami untuk segala pertanyaan & informasi PIKM

Menu