Pengenalan

Persatuan Industri Keselamatan Malaysia (PIKM) ialah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia dan dianggotai syarikat-syarikat kawalan keselamatan Malaysia

Khidmat Kami

PIKM berkhidmat menyatukan suara dan mewakili pengusaha dalam industri kawalan keselamatan kebangsaan dalam perundingan dengan kerajaan, pelbagai pihak berkuasa, sekutu serantau dan antarabangsa, media dan komuniti

Sejarah Penubuhan

PIKM ditubuhkan pada 3 November 1980. Kelahirannya merupakan natijah daripada permuafakatan sekumpulan eksekutif usahawan industri kawalan keselamatan di Kuala Lumpur dan Selangor

Keahlian PIKM

PIKM didaftar dan dilesenkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Sehingga 27 Mac 2019 keahlian PIKM berjumlah 794 syarikat kawalan keselamatan yang beroperasi di seluruh negara

Kata Aluan Presiden Persatuan Industri Keselamatan Malaysia

Salam sejahtera dan selamat datang ke laman web PIKM.

Laman ini merupakan jambatan penghubung antara jawatankuasa dengan ahli PIKM, agensi kerajaan, pengguna perkhidmatan kawalan keselamatan dan orang awam. Melalui laman web ini, setiap pengunjung boleh mendapatkan pelbagai maklumat tentang PIKM. Antaranya berkaitan profil, sejarah, objektif, ahli, aktiviti semasa dan pengumuman PIKM.

Ahli-ahli terutamanya dapat memanfaatkan laman ini untuk mengambil bahagian dalam program dan mesyuarat yang dikelolakan, meneliti garis panduan dan pekeliling daripada pihak berkuasa berkaitan, dan mengemukakan pertanyaan dan maklum balas yang bersabit dengan kegiatan PIKM dan industri kawalan keselamatan. Manakala perusahaan bukan ahli pula boleh menggunakan saluran elektronik ini bagi memahami PIKM dengan lebih jelas dan seterusnya mengemukakan permohonan keahlian.

Bersama-samalah kita menyumbang tenaga demi mempertingkat keberkesanan laman web ini demi kemajuan industri perkhidmatan kawalan keselamatan kebangsaan.

Terima kasih dan salam hormat,
DATO’ SRI HAJI MUSTAPA BIN HAJI ALI
Presiden

Hubungi kami untuk segala pertanyaan & informasi PIKM

Menu